Βάσεις για Βραχιόλια σε 2 Ύψη

Βάσεις για Βραχιόλια σε 2 Ύψη

Βάσεις για Βραχιόλια σε 2 Ύψη

 

Κωδ. 517  Διαστ. 5 Χ 5 Χ 5  Ύψος
Κωδ. 518  Διαστ. 5 Χ 5 Χ 4  Ύψος