Βάσεις για Βραχιόλια

Βάσεις για Βραχιόλια

Βάσεις για Βραχιόλια

 

Κωδ. 507 Διαστ. 20 Χ 2,5 Χ 5 Ύψος

Κωδ. 508 Διαστ. 20 Χ 3 Χ 5 Ύψος

Κωδ. 509 Διαστ. 20 Χ 4 Χ 5 Ύψος