Βάσεις για Βραχιόλια

Βάσεις για Βραχιόλια

Βάσεις για Βραχιόλια

 

Κωδ. 501  Διαστ. 12 Χ 4 Χ 20  Ύψος
Κωδ. 505  Διαστ. 22 Χ 6 Χ 6  Ύψος