Βάσεις Δαχτυλιδιών σε 2 Ύψη

Βάσεις Δαχτυλιδιών σε 2 Ύψη

Διπλές Βάσεις Δαχτυλιδιών σε 2 Ύψη

 

Κωδ. 403-04 _Διαστ. 6Χ6Χ4,5 Ύψος
Κωδ. 403-05 _Διαστ. 6Χ6Χ5,5 Ύψος