Βάσεις Δαχτυλιδιών σε 2 Ύψη

Βάσεις Δαχτυλιδιών σε 2 Ύψη

Διπλές Βάσεις Δαχτυλιδιών σε 2 Ύψη

 

Κωδ. 404-03 _Διαστ. 5 Χ 5 Χ 3,5 Ύψος
Κωδ. 404-04 _Διαστ. 5 Χ 5 Χ 4,5 Ύψος