Βάσεις Δαχτυλιδιών σε 3 Ύψη

Βάσεις Δαχτυλιδιών σε 3 Ύψη

Βάσεις Δαχτυλιδιών σε 3 Ύψη

 

Κωδ. 401-03 _Διαστ. 3,5 Χ 3,5 Χ 3
Κωδ. 401-04 _Διαστ. 3,5 Χ 3,5 Χ 4
Κωδ. 401-05 _Διαστ. 3,5 Χ 3,5 Χ 5