Βάσεις Δαχτυλιδιών σε 3 Ύψη

Βάσεις Δαχτυλιδιών σε 3 Ύψη

Βάσεις Δαχτυλιδιών σε 3 Ύψη

 

Κωδ. 402-04 Διαστ. 5Χ5Χ4 Ύψος
Κωδ. 402-05 Διαστ. 5Χ5Χ5 Ύψος
Κωδ. 402-06 Διαστ. 5Χ5Χ6 Ύψος