Βάσεις Δαχτυλιδιών σε 4 Ύψη

Βάσεις Δαχτυλιδιών σε 4 Ύψη

Βάσεις Δαχτυλιδιών σε 4 Ύψη

 

Κωδ. 409-02 _Διαστ. 3Χ4Χ2 Ύψος
Κωδ. 409-03 _Διαστ. 3Χ4Χ3 Ύψος
Κωδ. 409-05 _Διαστ. 3Χ4Χ5 Ύψος
Κωδ. 409-06 _Διαστ. 3Χ4Χ6 Ύψος