Δαχτυλίδια 430 & 431 σε 5 Ύψη

Δαχτυλίδια 430 & 431 σε 5 Ύψη

Βάσεις για Δαχτυλίδια σε 5 διαφοπετικά ύψη

 

Κωδ. 430 Διαστ. 2,5 Χ 2,5 Χ 1Ύψος
Κωδ. 431 Διαστ. 2,5 Χ 2,5 Χ 1Ύψος
Κωδ. 431-15 Διαστ. 2,5 Χ 2,5 Χ 1,5Ύψος
Κωδ. 431-25 Διαστ. 2,5 Χ 2,5 Χ 2,5Ύψος
Κωδ. 431-35 Διαστ. 2,5 Χ 2,5 Χ 3,5Ύψος
Κωδ. 431-45 Διαστ. 2,5 Χ 2,5 Χ 4,5Ύψος