Εξάγωνες Βάσεις για Κρεμαστά και Σταυρούς

Εξάγωνες Βάσεις για Κρεμαστά και Σταυρούς

Εξάγωνες Βάσεις για Κρεμαστά και Σταυρούς

 

Κωδ. 158-09-02  Διαστ. 4,5 Χ 7 Χ 9  Ύψος
Κωδ. 158-10-02  Διαστ. 5 Χ 8 Χ 10  Ύψος
Κωδ. 158-11-02  Διαστ. 5,5 Χ 9 Χ 11  Ύψος