Κυκλικές Βάσεις Δαχτυλιδιών σε 2 Ύψη

Κυκλικές Βάσεις Δαχτυλιδιών σε 2 Ύψη

Κυκλικές Βάσεις Δαχτυλιδιών σε 2 Ύψη

 

Κωδ. 432-03 Διαστ. Φ4,5 Χ 4 Ύψος
Κωδ. 432-04 Διαστ. Φ4,5 Χ 5 Ύψος