Κωνικές Βάσεις Δαχτυλιδιών

Κωνικές Βάσεις Δαχτυλιδιών

Κωνικές Βάσεις Δαχτυλιδιών σε 3 Ύψη

 

Κωδ. 406-06 Διαστ. Φ3,5 Χ 6  Ύψος
Κωδ. 406-09 Διαστ. Φ3,5 Χ 9  Ύψος
Κωδ. 406-12 Διαστ. Φ3,5 Χ 12  Ύψος