Οκτάγωνες Βάσεις Δαχτυλιδιών σε 2 Ύψη

Οκτάγωνες Βάσεις Δαχτυλιδιών σε 2 Ύψη

Οκτάγωνες Βάσεις Δαχτυλιδιών σε 2 Ύψη

 

Κωδ. 423 _Διαστ. 6 Χ 6 Χ 4 Ύψος
Κωδ. 424 _Διαστ. 3,5Χ3,5Χ2,5 Ύψος